Om Urtermedisin

Generelt er en familiekonstellasjon en metode fra systemisk psykoterapi. Dette går tilbake til den såkalte familiens skulptur, som ble utviklet av Virginia Satir på 1970-tallet.

Målet med begge metodene er å skildre forhold mellom familiemedlemmer eller medlemmer av en gruppe på en billedlig måte og dermed gjøre de tilhørende oppfatninger, følelser og tanker oppmerksom. Ofte avdekkes ubevisste konflikter eller ugunstige forholdsmønstre. Disse kan formes av dagens situasjon, men også av påvirkninger fra fortiden.

I systemterapi antas det at en persons følelser og atferd formes av regler, atferdsmønstre og forhold i en familie – og ofte over flere generasjoner. Både familieskulpturen og oppstillingen er ment å gjøre slike forbindelser klare for personen som søker råd – og dermed hjelpe ham med å endre problematisk atferd og forholdsmønstre.

På familiekonstellasjoner i gruppen avholdes først en foreløpig diskusjon med klienten som har en spesiell bekymring. Kjernepersoner eller nøkkelord eller symboler heter. Klienten velger blant deltakerne for disse erstatterne og plasserer dem i rommet, da det føles bra. Fra gruppedynamikken begynner den virkelige kjernen i familiekonstellasjoner. Til slutt har klienten, med hjelp av stedfortreder, et annet perspektiv for sin bekymring. Mønstre kan også løsne eller endre til det bedre for klienten.

Familieskulptur: trefigurer, kosedyr eller lekefigurersom representerer en familie.

En familie skulptur, som vanligvis utføres under psykoterapi, opprettes vanligvis sammen med familiemedlemmer til klienten. Pasienten plasserer familiemedlemmene i rommet på en slik måte at de intuitivt er i det «rette forholdet» til hverandre. Pasienten og de enkelte familiemedlemmer rapporterer deretter hvordan de gjør det i sine respektive stillinger: For eksempel hvilke følelser, tanker, kroppsoppfatninger og handlingsimpulser de har. På denne måten blir problematiske relasjonsmønstre og relasjonskonflikter synlige, som kan jobbes med i videre terapi. I individuell terapi kan symboler (for eksempel dyrefigurer) brukes i stedet for familiemedlemmer, som representerer de enkelte familiemedlemmer.

Praktisk info

Det vil legges ut gruppetimer på vår facebooksida.
 
Er du heller interessert i en enkelte session med meg bare ta kontakt direkt på telefon 905 24 214.
 

Pris første konsultasjon: 850 NOK / 90 min

Pris for videre konultasjoner:  600 NOK/60 min

Pris for Gruppetimer:  900 kr.         Varigheten varierer avhengig av antall deltakere maks. 6 deltagere på en hel dag

Hvis du likte artikkelen vår, og du ønsker å støtte vårt Viking Terapi-prosjekt, ville vi være glade for å få en «energibalanse». Vi takker på forhånd!

Vipps  905 24 214 eller 974 07 226