Reinfann Røkelse

Røyking mot det onde

Røyken av blomstene og urten brukes til å røyke ut det onde eller en heks.

 

 

 
 
 

Hvis du likte artikkelen vår, og du ønsker å støtte vårt Viking Terapi-prosjekt, ville vi være glade for å få en «energibalanse». Vi takker på forhånd!

Vipps  905 24 214 eller 974 07 226