Humle Søvemelk

Forberedelse

For dette tar du en kopp melk og 5 humlekegler. Begge oppvarmes og tildekkes i 10 minutter og drikkes før sengetid.

Hvis du likte artikkelen vår, og du ønsker å støtte vårt Viking Terapi-prosjekt, ville vi være glade for å få en «energibalanse». Vi takker på forhånd!

Vipps  974 07 226 eller 905 24 214