Tiriltunge

Botanisk navn

Lotus corniculatus

Informasjon om Tiriltunge

Det finners verdensomspennende 150 arter, mange brukes på balkoner og terasser. Men den er også en glemt urt i folkemedisin. På grunn av inholdet av hydrogrencyanid burde man være forsiktig i bruk med denne planten (lett toksisitet), men man si at planten har en lignende beroligende virkning som passjonsblomst.

Hovedapplikasjon

Beroligende for nervene

Folkemedisin

Tidligere brukt innvortes ved hjertebank, nervøsitet, depresjon og søvnvansker. Utvortes kan urten brukes på betente sår.

Eiendommer

Når tiriltunge har vært anvendt i folkemedisinen, har den hatt ry for å virker krampeløsende, beroligende og søvndyssende. Utvortes virker tiriltunge betennelseshemmende.

Innholdsstoffer

Flavonoider, hydrogencyanid, tannine (garvestoffer), protein.

Blomstene til tiriltunge inneholder flavonoider og et blåsyreholdig glykosid. Tiriltunge er beskrevet både som en næringsrik fôrplante og som en plante som kan være giftig for drøvtyggere. Denne tilsynelatende motsetningen kan bero på at konsentrasjonen av det cyanogene glykosidet og enzymet som hydrolyserer det, varierer enormt i forhold til en rekke faktorer. Planter som mangler det aktuelle enzymet er harmløse.

Plantedeler som kan brukes

Blomstene (og grønne urten)

Farmasøytisk form og videre bruk

Te,kompresser

Hendelse

I Norge er tiriltunge vanlig nordover til Troms, men finnes også enda lenger nord. Tiriltunge stiller små krav til vokseplassen og finner seg til rette fra strandengene langs kysten til over tregrensa.

Innsamlingstid

Vår til høst

Innhøsting og tørking

Tørkes i halvskygge. De må snues ofte. Oppbevares i mørke glasser.

Bivirkninger

Alle delene av tiriltunge inneholder større eller mindre mengder av et cyanogent glykosid og planten kan derfor være giftig. Det er imidlertid vist at hydrogencyanid (blåsyre) i små mengder stimulerer åndedrettet og fremmer fordøyelsen, og det er også påstått at det kan være nyttig til behandling av kreft. I for store doser, kan blåsyre imidlertid føre til åndedrettssvikt og død. Uforutsigbarheten med tanke på hvor mye cyanogene glykosider som finnes i plantene, gjør at tiriltunge i svært liten grad brukes som medisin.

 

Te tilberedning

  • 1g blomster
  • 1 kopp vann (250 ml)

Hell det kokende vannet over urten og la det dekke i ca 10 minutter og filtrer. Kun 2 kopper om dagen bør drikkes i et kur som vare maksimal 1 uka.

Teblandinger

Hvis du likte artikkelen vår, og du ønsker å støtte vårt Viking Terapi-prosjekt, ville vi være glade for å få en «energibalanse». Vi takker på forhånd!

Vipps  905 24 214 eller 974 07 226