Gjetertaske

Botanisk navn

Capsella bursa-pastoris

Hovedapplikasjon

Indre og ytre blødninger, menstruasjonsproblemer

Folkemedisin

Indre og ytre blødninger av enhver art, fra neseblod til blod i urinen, kraftige menstruasjonsblødninger, premenstruelle spenninger, nervøsitet, hemoroider, åreknuter, gikt, slimhinnebetennelser, halsbyller, sår, forbrenninger, blærebetennelse og urinveisinfeksjoner. Tradisjonell folkemedisinsk bruk omfatter også blod i urinen, diaré, dysenteri, feber og hodepine.

Eiendommer

Astringerende, åresammentrekkende, blodstillende, sårhelende, reduserer menstruasjonsblødninger, livmorstimulerende, betennelseshemmende, febersenkende, avførende, urindrivende, urinveisantiseptikum, urinsyrereduserende og blodtrykksenkende. 

Innholdsstoffer

Flavonoider (quercetin, diosmetin, luteolin, hersperitin), deres glykosider (rutin, diosmin, hesperidin), ulike aminer (acetylkolin, kolin, histamin, tyramin), flyktige oljer (særlig kamfer), karotenoider, fumarsyre, sinigrin (sennepsoljeglykosid), og vitaminene C og K. Urtens medisinske virkning kan ikke tilskrives noen spesiell stoffgruppe, og effekten må således knyttes til samspillet mellom alle innholdsstoffene i urten. 

Plantedeler som kan brukes

Hele den overjordiske delen av planten samles inn når den står i blomst eller er kommet i frøstadiet, og kan tørkes for seinere bruk.

Farmasøytisk form og videre bruk

Te, avkok, uttrekk, friske blad, flytende ekstrakter og tinkturer, matlaging

Hendelse

Gjetertaske regnes som et ugras. Planten antas å være opprinnelig viltvoksende i Europa og Asia, men er nå utbredt i alle tempererte områder av verden.

Innsamlingstid

Vår til sommer

Innhøsting og tørking

Når du plukker gjetertaske, må du forsikre deg om at plantene ikke er angrepet av den parasittiske soppen Cystopus candidus, som danner et hvitt belegg på planten. Tørkes i bunter opp ned i skyggen og legges i bomullssekker. OBS! Urten mister sin virksomhet allerede etter 3 mnd., derfor annefales å bruk helst den ferske urten, utrekket eller tinkturer fra urten.

Bivirkninger

Selv om folk har brukt gjetertaske i århundrer, og det i moderne medisinsk litteratur ikke foreligger rapporter om alvorlige bivirkninger ved bruk av moderate mengder av urten, er det ennå mange ubesvarte spørsmål knyttet til urtens sikkerhet. Studier på mus tyder imidlertid på at giftigheten er liten. Den kanskje største risikoen knyttet til bruk av urten, er at ved å stole på gjetertaske til behandling av alvorlige sykdommer, kan man forhindre den profesjonelle medisinske hjelpen som trengs i slike tilfeller. Kraftige, langvarige og uventede menstruasjonsblødninger eller livmorblødninger bør alltid undersøkes av lege, det samme gjelder hvis man har blod i urinen, avføringen eller i oppkast.

Da gjetertaske kan påvirke livmoren, bør urten ikke brukes under graviditet og amming, men virkningen er i denne sammenhengen lite kjent. Forsiktighet må utvises ved tendenser til nyrestein (pga. innholdet av oksalater) og ved hjerte- og lungesykdommer. Urten bør ikke brukes sammen med blodtrykksenkende midler, betablokker, digoxin eller beroligende midler.

Vær oppmerksom på at gjetertaske ofte er angrepet av en parasittisk sopp (Cystopus candidus) som inneholder et giftig alkaloid. Derfor bør man bare samle helt friske planter.

Te tilberedning

1-2 ts urt per kopp varmt vann, og la dette trekke i 10-15 minutter. Teen kan drikkes 2-4 ganger om dagen.

Før oppstart av medisinering ta kontakt med din lege, naturopat og/eller apotek.

Teblandinger

Hvis du likte artikkelen vår, og du ønsker å støtte vårt Viking Terapi-prosjekt, ville vi være glade for å få en «energibalanse». Vi takker på forhånd!

Vipps  905 24 214 eller 974 07 226