Smalkjempe Røkelse

En Smalkjempe røykes som et forsvar mot tryllet kjærlighet. Denne røkelsen forringer personen det gjelder. I dag brukes røkelse når håpløs kjærlighet ikke blir returnert.

Hvis du likte artikkelen vår, og du ønsker å støtte vårt Viking Terapi-prosjekt, ville vi være glade for å få en «energibalanse». Vi takker på forhånd!

Vipps  905 24 214 eller 974 07 226