Om Familiekonstellasjoner

Er et verktøy for par- og familieterapi når samtaleterapien stopper opp og klienten har nådd et punkt som ikke kan gjenkjennes av klienten gjennom en samtale, hjelper familiekonstellasjoner.

Dette kan gjøres med mennskelige representanter eller familieskulpturer som trefigurer eller lekefigurer.

Stedfortreder står for en person, situasjon, mønster eller ting. Dette gjenkjennes bedre av klienten gjennom visuell representasjon.

Vi mennesker forstår mange ting bedre når vi hører, ser og føler dem samtidig. Dette skjer med familiekonstellasjoner. Du kan si at den kommer under huden din.

Med familie konstellasjoner kan dyptliggende traumer gjenkjennes og håndteres.

Praktisk info

Det vil legges ut gruppetimer på vår facebooksida.
 
Er du heller interessert i en enkelte session med meg bare ta kontakt direkt på telefon 905 24 214.
 

Pris første konsultasjon:            850 NOK / 90 min

Pris for videre konultasjoner:     600 NOK/60 min

Pris for Gruppetimer:          900 kr.         

Varigheten varierer avhengig av antall deltakere maks. 6 deltagere på en hel dag

Hvis du likte artikkelen vår, og du ønsker å støtte vårt Viking Terapi-prosjekt, ville vi være glade for å få en «energibalanse». Vi takker på forhånd!

Vipps  905 24 214 eller 974 07 226