Flekkmarihånd

Botanisk navn

Dactylorhiza maculata

Informasjon om Flekkmarihånd

Frøspiring er avhengig av en spesielt jordsopp som ikke finners på alle plasser slikt at planten vil ikke vokse hvor som helst. Også ta det opp til 3 månder før frøet har hovnet opp og det kan ta opp til 7 år før blomstene vises for første gang.

Hovedapplikasjon

Styrkende

Folkemedisin

Salep kan brukes ved tarmkatarr, diaré og forgiftninger. Stoffet er også svært næringsrikt og kan brukes i mat. I folkemedisinen er urten ellers blitt brukt mot tuberkulose, sår, utslett, tannverk, hoste, halsinfeksjoner, fordøyelsesplager, halsbrann og øyensykdommer.

Eiendommer

Salep er en næringsrik slimdroge. I folkemedisinen ansett som et afrodisiakum

Innholdsstoffer

Slimstoffer av gluko-mannantype, mamnose, stivelse, protein

Plantedeler som kan brukes

Rotknollene

Farmasøytisk form og videre bruk

Sirup, i mat (spes. i Tyrkia brukes dette i is, sjokolade og pudding), pulverisert

Hendelse

I Norge finnes arten over hele landet, og den er en av få orkidéer som fortrinnsvis vokser på næringsfattig grunn. Man finner flekkmarihånd i skog, beitemark, veigrøfter og heivegetasjon, og på fuktige enger og grasmyrer. Vokse i halvskygge -sol.

Innsamlingstid

Vår eller høst

Innhøsting og tørking

Tørkes i halvskygge. De må snues ofte. Oppbevares i mørke glasser.

Bivirkninger

Det er i tilgjengelig litteratur ikke funnet noen advarsler mot bruk av orkidéers rotknoller.

Men dette erstatte ikke en konsultasjon ved legen, naturterapeut eller farmosøyt.

Tilberedning

Svært små mengde av pulveren blandes med vann og honning til en sirup (OBS! 1 del pulver og 40 deler vann lager en tjukkt slim).

De pulveriserte røttene lukter ikke og løse seg opp i munnen, men konsistensen er tjukkt og slimete som er ikke for alle. Brukes ved fordøyelsebesvær og diarè.

Teblandinger

Hvis du likte artikkelen vår, og du ønsker å støtte vårt Viking Terapi-prosjekt, ville vi være glade for å få en «energibalanse». Vi takker på forhånd!

Vipps  905 24 214 eller 974 07 226