Jonsokkoll/ Krypjonsokkoll

Botanisk navn

Ajuga pyramidalis= Jonsokkoll ( se bildet på toppen) og Ajuga reptans= Krypjonsokkol, begge har samme inholdstoffene

Folkemedisin

Indre blødninger, problemer med galleblære,ved blåmerker, utvendig bruk for mindre rødheter i huden, mot en «hang-over» etter for mye alkohol, effektiv mot inflammatoriske prosesser i munnen

Eiendommer

Leveraktiv, antiinflammatorisk, smertestillende, lett blodtrykksenkende, adstringerende

Innholdsstoffer

essensielle oljer , bitre stoffer, garvestoffer, Iridoidglykosider, hapagosider, ajugalaktoner, rosamirinsyre

Plantedeler som kan brukes

Hele urten når den blomstrer

Farmasøytisk form og videre bruk

Te, gurglevann, tilsettning krem og salver

Hendelse

I ulike typer kulturmark som beite- og slåttemark, veikanter samt (beite)skog, skogkanter og berg. Vokser først og fremst på ugjødsla kulturmark, men forekommer også i gjødsla eng. Går tilbake 10–15 år etter opphørt drift. Trives best ved beiting og ingen gjødsling, men også ved sein slått.

Mai-juni

Innsamlingstid

Juni

Innhøsting og tørking

Tørkes i skygge og oppbevares i bomullssekker, burde brukes opp ila. 1 år, da en del inholdsstoffer er flyktige

Bivirkninger

 Ingen kjent, men siden planten har lignende virkning som Digitalis på hjerte ( mye svakere, men likavel) burde den brukes med forsktighet ved hjertepasienter.

Uansett burde det avklares med legen, naturterapeut eller farmasøyten før bruk.

Te tilberedning

  • 1 ts tørkede urt
  • 1 kopp vann (250 ml)

Hell det kokende vannet over urten og la det dekke i ca 10 minutter og filtrer. 1 kopp mot en «hang-over».

Teblandinger

Hvis du likte artikkelen vår, og du ønsker å støtte vårt Viking Terapi-prosjekt, ville vi være glade for å få en «energibalanse». Vi takker på forhånd!

Vipps  905 24 214 eller 974 07 226