Spesielle turer for skoler og barnehager

Vi tilbyr spesiallagde turer for skoler og barnehager. På disse turene går vi inn på ville urter sesongmessig, snakke om de som er spiselige og hva du kan gjøre med dem og vi forteller gamle historier og myter.

 Vi er mødre selv, og vi vil at barn skal gjenkjenne naturens gaver gjennom enkle opplevelser i naturen. 

Turen går maks. 2 timer og ville være 1000 NKr. kostnader

(mks. 20 personer)

Hvis du er interessert, ta kontakt via mail, telefon eller messenger

Hvis du likte artikkelen vår, og du ønsker å støtte vårt Viking Terapi-prosjekt, ville vi være glade for å få en «energibalanse». Vi takker på forhånd!

Vipps  905 24 214 eller 974 07 226