Systemisk Par- og Familieterapi

 

Systemisk par- og familieterapi forklarte denne måten.

Vi lever alle i et samfunn med mange mennesker, f.eks. I familien, på jobb, i fritiden, selv i landet vi bor i.

Du er koblet og involvert, som alle tjener på når du er deg selv i midten. Når en er midt iblant dem, er det en balanse mellom å gi og ta. Dette trenger ingen energi, vi føler oss utmerket fysisk, mentalt og åndelig.

Vår sammenheng blir ubalansert gjennom utvikling og hendelser. Vi føler energien minke, fysisk, mentalt og på et åndelig nivå.

I en systemisk rådgivning eller terapi er det mulighet for å aktivere sitt eget potensial for å finne sitt sentrum igjen mer og mer. Slik at en energistrøm kan skje.

Hvis energien flyter, føler vi oss trygge og føler en vekst i oss selv. Ikke bare de som jobber med seg selv, har godt av det, også deres nærmeste og de rundt dem.

 

Eksempler på fysiske plager:

Ryggsmerte

Ubehag i skuldre og nakke

Menstruasjons kramper

søvnforstyrrelser

hodepine

høysnue

Matallergi og intoleranse

Eksempler på psykisk plager

Stress

Overveldende

Nedgang i ytelsen

Personlig krise

Mobbing

Utbrent

Stress på jobb og / eller privat

Konsentrasjonsforstyrrelser

Barndomstraumer

 Vi ser også fra oppførselen til våre egne barn at vi ikke er midt iblant oss.

Som for eksempel

Atferdsproblemer

Lærevansker

Søskenrivalisering

Frykt og sorg og mye mer bringer oss ut av våres midten og tar energi fra oss.

Vår største energileverandør er kjærlighet.

Med systemisk løsningsorientert terapi og systemisk rådgivning får du et annet perspektiv på situasjoner i din hverdag.

Jeg hjelper deg gjerne.

Pris første konsultasjon:            850 NOK / 90 min

Pris for videre konultasjoner:     600 NOK/60 min

Hvis jeg har vekket din interesse, her er min kontakt Tlf 905 24 214 eller

https://www.facebook.com/FamParTerapi/

Hvis du likte artikkelen vår, og du ønsker å støtte vårt Viking Terapi-prosjekt, ville vi være glade for å få en «energibalanse». Vi takker på forhånd!

Vipps  974 07 226 eller 905 24 214